FemiFiction förlag

FemiFiction förlag är ett litet DIY-förlag som drivs av kärleken till det skrivna ordet. Gärna ord som faller utanför den berömda boxen och har feministiska undertoner.

Förlaget startade våren 2016 och drivs till största del ideellt och utan ett utpräglat vinstintresse. Målet och drömmen är att få ut en mängd böcker inom marginaliserade genrer som har liten chans att klara sig genom nålsögat hos större, mer etablerade förlag med tydligt vinstfokus. FemiFiction sysslar utöver utgivningen av nya verk även med ”historisk verksamhet” i form av återbruksböcker och släktforskningshjälp.

I dagsläget har förlaget åtta titlar utgivna och flertalet manus befinner sig i olika skeden av utgivningsprocessen, med nästa planerade release maj 2022.

Obs: Vill du skicka in ett manus för bedömning? För 2021 och fram till sommaren 2022 är utgivningsschemat redan fullt. Se mer info under Förlagets utgivningar.

Spara

Spara

Facebook
Facebook
Instagram