Sexpositiva perspektiv och nya infallsvinklar är målet med nya antologin om BDSM

Ofta höjs arga röster i media om hur kvinnors och transpersoners BDSM-utövande är internaliserat patriarkalt förtryck. Utövare får höra åsikter, ofta även från andra kvinnor, om att sättet de väljer att ha sex på är förnedrande och rent av naturvidrigt.

Särskilt undergivna kvinnor får höra att de är programmerade av patriarkatet eller att de inte kan styra över sin sexualitet, vilket jag tycker är tråkigt, berättar Saga Stigsdotter som är initiativtagare och redaktör för boken. Att låta personer som utövar BDSM istället själva få utrymme i debatten är ett av huvudsyftena med antologin. Antologin Bortom den mörka sidan, kvinnor och transpersoner om BDSM (Saga Stigsdotter, red.) har samlat ett flertal skribenter som alla har delat med sig av sina erfarenheter i form av noveller, poesi, bilder och självbiografiska essäer och fokus har från projektets start varit inkluderande BDSM ur ett icke-manligt perspektiv.

Det hela började med att Saga som är initiativtagare till antologin kontaktade FemiFiction förlag i början på 2019 och ville göra en slags fristående uppföljare på förlagets tidigare antologi Asexuella boksidor, röster om asexualitet (Femifiction 2018) som hon hade läst. Saga kände sig uppgiven över den snedvridna debatten som fördes i mediaav personer som själva inte var aktiva inom BDSM och hon pitchade idéen om en uppföljande antologi med samma grundtanke som förlagets tidigare; representation ur ett inifrånperspektiv. Just representation är grundpelaren i mitt förlag och att lyssna på alla icke-CIS-män är enligt mig essentiellt i all feministisk praktik så jag nappade helt enkelt, berättar Catrin Genborg som är grundaren av FemiFiction förlag.

Antologin skulle egentligen haft release redan i mars i år men på grund av rådande situation med Covid-19 senarelades releasen till att i stället sammanfalla med den digitala Pridefestivalen som pågår just nu (27/7 – 2/3 2020). Medverkar i antologin gör: Cecilia Skarp (omslag), Julia Ljungberg, Snezana Lindskog, Hanna Rut Carlsson, Sanna Hedlund, Linnea Eriksson, Lina Sahlin, Jannicke Meijner, Lin Loogaard, Caroline Lundberg, Aicha Alaoui, S. Danielsson och sju författare till under pseudonym.

Releasedatum: 1 augusti 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *