FemiFiction förlag

FemiFiction förlag är ett litet DIY-förlag som drivs av kärleken till det skrivna ordet. Gärna ord som faller utanför den berömda boxen och har feministiska undertoner.

Förlaget startade våren 2016 och drivs till största del ideellt och utan ett utpräglat vinstintresse. Målet och drömmen är att få ut en mängd böcker inom marginaliserade genrer som har liten chans att klara sig genom nålsögat hos större, mer etablerade förlag med tydligt vinstfokus.

Obs: Vill du skicka in ett manus för bedömning? För 2018 är utgivningsschemat redan fullt. Se mer info under Förlagets utgivningar.

Ansvarig utgivare, text, illustration, redaktion, foto: Catrin Genborg
Webbmaster: Linda Genborg

Spara

Spara

Facebook
Facebook
Instagram