FemiFiction förlag

FemiFiction förlag är ett litet DIY-förlag som drivs av kärleken till det skrivna ordet. Gärna ord som faller utanför den berömda boxen och har feministiska undertoner.

Förlaget startade våren 2016 och drivs till största del ideellt och utan ett utpräglat vinstintresse. Målet och drömmen är att få ut en mängd böcker inom marginaliserade genrer som har liten chans att klara sig genom nålsögat hos större, mer etablerade förlag med tydligt vinstfokus. I dagsläget har förlaget fem titlar utgivna och flertalet manus befinner sig i olika skeden av utgivningsprocessen, med första planerade release maj 2019.

Obs: Vill du skicka in ett manus för bedömning? För 2019-2020 är utgivningsschemat redan fullt. Se mer info under Förlagets utgivningar.

 

Redaktion, text och foto: Catrin Genborg
Webbmaster: Linda Genborg

Spara

Spara

Facebook
Facebook
Instagram